Καλώς ήρθατε στο LeasePlan Photo Tool

Βλέπετε την εφαρμογή που μας επιτρέπει να δημιουργούμε συλλογές φωτογραφιών για μισθωμένα οχήματα που έχουν υποστεί ζημιά, προκειμένου να διαχειριζόμαστε άμεσα τυχόν ζημιές. Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει να ανεβάσετε φωτογραφίες από ζημιά που σας αφορά, θα χρειαστείτε το δικό σας URL. Μπορείτε να το ζητήσετε από τη Γραμμή Οδηγών (+302106100050).