Χρειαζόμαστε μερικές φωτογραφίες από εσάς

Για να διαχειριστούμε τη ζημιά άμεσα, θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας μερικές φωτογραφίες από το όχημά σας. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα βήματα που ακολουθούν, θα χρειαστείτε μόνο λίγα λεπτά.

Έναρξη »

1. Εξωτερικές φωτογραφίες οχήματος

Ανεβάστε μια φωτογραφία από κάθε πλευρά του οχήματος, οι φωτογραφίες θα πρέπει να ταιριάζουν στην εικόνα που βλέπετε ως παράδειγμα.

Εμπρός αριστερή όψη

Ανεβάστε μια φωτογραφία

Vehicle Mask - Εμπρός αριστερή όψη Vehicle - Εμπρός αριστερή όψη
Εμπρός δεξιά όψη

Ανεβάστε μια φωτογραφία

Vehicle Mask - Εμπρός δεξιά όψη Vehicle - Εμπρός δεξιά όψη
Πίσω αριστερή όψη

Ανεβάστε μια φωτογραφία

Vehicle Mask - Πίσω αριστερή όψη Vehicle - Πίσω αριστερή όψη
Πίσω δεξιά όψη

Ανεβάστε μια φωτογραφία

Vehicle Mask - Πίσω δεξιά όψη Vehicle - Πίσω δεξιά όψη

2. Επιπλέον φωτογραφίες οχήματος

Δεν χρειάζεται να πληκτρολογίσετε εκ νέου όλες τις λεπτομέρειες του οχήματος, αρκεί να μοιραστείτε μαζί μας τις φωτογραφίες τους.

Αριθμός πλαισίου

Ανεβάστε μια φωτογραφία με τον αριθμό πλαισίου του οχήματος

Vehicle Mask - Αριθμός πλαισίου Vehicle - Αριθμός πλαισίου
Χιλιόμετρα

Ανεβάστε μια φωτογραφία με τον μετρητή χιλιομέτρων

Vehicle Mask - Χιλιόμετρα Vehicle - Χιλιόμετρα

3. Επιπλέον φωτογραφίες σχετικές με τη ζημιά

Μοιραστείτε μαζί μας επιπλέον σχετικές φωτογραφίες ώστε να αναγνωρίσουμε πιο εύκολα τη ζημιά.
Για παράδειγμα, έγγραφα τρίτου (ασφαλιστήριο συμβόλαιο, άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης), έντυπο φιλικής δήλωσης ατυχήματος, φωτογραφίες τόπου ατυχήματος, αντίγραφο δελτίου συμβάντων τροχαίας, επιπλέον φωτογραφίες οχήματος (κοντινές).
Μπορείτε να επισυνάψετε μέχρι 10 φωτογραφίες.

4. Έχουμε όλες τις πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε!

Μόλις ολοκληρώσετε τα βήματα, παρακαλούμε να υποβάλετε τη φόρμα πατώντας το κουμπί που ακολουθεί.